Australian Mosses Online 36. Rhizogoniaceae

Images

Goniobryum subbasile [Photo: David Tng ©]

Goniobryum subbasile [Photo: David Tng ©]

 

Hymenodon pilifer [Photo: Niels Klazenga ©]

Hymenodon pilifer [Photo: Niels Klazenga ©]

Hymenodon pilifer [Photo: Bill Malcolm ©]

Hymenodon pilifer [Photo: David Tng ©]

Hymenodon pilifer [Photo: David Tng ©]

Hymenodon pilifer leaf [Photo: David Tng ©]

 

Leptotheca gaudichaudii var. gaudichaudii [Photo: Bill Malcolm ©]

Leptotheca gaudichaudii var. gaudichaudii [Photo: David Tng ©]

Leptotheca gaudichaudii var. gaudichaudii [Photo: David Tng ©]

Leptotheca gaudichaudii var. gaudichaudii leaf [Photo: David Tng ©]

 

Mesochaete undulata [Photo: Niels Klazenga ©]

Mesochaete undulata [Photo: Ron Oldfield ©]

 

Pyrrhobryum mnioides [Photo: David Tng ©]

Pyrrhobryum mnioides [Photo: Bill Malcolm ©]

Pyrrhobryum mnioides [Photo: Bill Malcolm ©]

Pyrrhobryum mnioides [Photo: Niels Klazenga ©]

Pyrrhobryum paramattense [Photo: David Tng ©]

Pyrrhobryum sp. [Photo: Niels Klazenga ©]

Pyrrhobryum sp. [Photo: Niels Klazenga ©]

 

Rhizogonium distichum [Photo: Niels Klazenga ©]

Rhizogonium distichum [Photo: Bill Malcolm ©]

Rhizogonium novaehollandiae [Photo: Niels Klazenga ©]

Rhizogonium novaehollandiae [Photo: Niels Klazenga ©]

Rhizogonium novaehollandiae [Photo: David Tng ©]

Rhizogonium novaehollandiae [Photo: David Tng ©]

Rhizogonium novaehollandiae leaf [Photo: David Tng ©]