• Return to The Pea Key home page
  • Learn
  • Tips
  • Search
  • Terms

Trifolium fragiferum var. fragiferum

Trifolium fragiferum L. var. fragiferum

Lange, J.M.C. (1865) Videnskabelige Meddelelser fra dansk Naturhistorisk Forening i Kjobenhavn 2(7): 169